Nederland
België
Duitsland
Français
English
Nederlands

Nieuws & Media

Eerste energieopslagsysteem V-Storage

Het eerste energieopslagsysteem van V-Storage – het gezamenlijke bedrijf van Scholt Energy en VDL Groep – is in gebruik genomen. Het systeem is het eerste in Nederland achter een meter dat zogeheten regel-energie aan netbeheerder TenneT levert. De grote batterij staat op het terrein van VDL ETG in Eindhoven.

Tijdens de eerste maanden van2017 is het energieopslagsysteem uitvoerig getest. De batterij is daarna operationeel overgedragen aan Scholt Energy, dat de energiehandel en monitoring van het systeem voor rekening neemt.

De batterij draagt vanaf nu bij aan de handhaving van de balans op het Nederlandse hoogspanningsnet. Vanwege de forse groei van hernieuwbare energie wordt het stroomaanbod steeds onvoorspelbaarder. Door schommelingen in de productie van met name wind- en zonne-energie wordt het moeilijker om de balans op het net te handhaven. Batterijen zullen daarom een belangrijke rol gaan spelen. Op het moment dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan de elektriciteit worden opgeslagen. En bij pieken in de stroomvraag kan direct een beroep worden gedaan op de batterij (regel-energie). Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen wordt een kostbare uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorkomen.

Door de capaciteit van de batterij beschikbaar te stellen aan het landelijke elektriciteitsnetwerk worden vervuilende traditionele centrales – die worden opgeschakeld bij een toenemende vraag naar stroom – op termijn overbodig. De batterijen dragen op die manier ook bij aan de verduurzaming van het energieverbruik.

Toekomst
VDL Groep en Scholt Energy verwachten het aantal batterijen en de toepassing daarvan snel uit te breiden. Het elektrisch vervoer in Nederland zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Zo moeten in heel Nederland alle bussen in het openbaar vervoer in 2020 op elektriciteit rijden. Dit jaar rijden er in Nederland 140 elektrische bussen van VDL rond. V-Storage kan daardoor een grote bijdrage gaan leveren aan de toepassing van energieopslag voor het elektrisch vervoer in Nederland.