Nederland
België
Duitsland
Français
English
Nederlands

Nieuws & Media

Unieke flexibiliteitsmarkt gerealiseerd in Nijmegen

Netbeheerder Liander is, in samenwerking met Scholt Energy, Lidl en Van der Valk een flexibiliteitsmarkt gestart in Nijmegen Noord. Door flexibiliteit in te zetten worden vraag en aanbod van elektriciteit in het gebied beter op elkaar afgestemd. Het is voor het eerst dat op deze duurzame manier wordt samengewerkt om vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen.

Bekijk de video, waar in 1,5 minuut wordt uitgelegd wat flexibiliteit is, waarom het wordt toegepast en hoe het in Nijmegen-Noord wordt ingezet

Waarom Nijmegen-Noord?
Nijmegen-Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel woningen en een groot industrieterrein gerealiseerd. Er is een windpark ontwikkeld, daarnaast staan er nog een windpark en een aantal zonneweides op de planning. De vraag en het aanbod van elektriciteit ontwikkelen zich in dit gebied daardoor sneller dan verwacht. Liander werkt daarom hard aan de realisatie van een nieuw elektriciteitsverdeelstation om in de extra elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien.

Omdat het naar verwachting vier jaar duurt voordat het elektriciteitsverdeelstation klaar is, was er een tussenoplossing nodig. Het is mogelijk om een kostbare extra stroomkabel te plaatsen, maar dit is erg duur en tijdconsumerend. Om deze reden kiezen de betrokken partijen voor een flexibiliteitsmarkt als tussenoplossing om hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet te voorkomen. Met deze oplossing wordt er maatschappelijk geld bespaard ten opzichte van de tijdelijke verzwaring.

Wat is flexibiliteit?
In de flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd, waardoor overbelasting van het net op piekmomenten wordt voorkomen. Flexibiliteit ontstaat als energieverbruikers hun vraag en aanbod in tijd verschuiven. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. Bijvoorbeeld door lokaal opgewekte energie op te slaan in een batterij.

Aggregators, de partijen die vraag en aanbod samenbrengen, verzamelen deze flexibiliteit bij ondernemers in het gebied, laten slimme apparaten vraag en aanbod beter in balans brengen en bieden de flexibiliteit aan bij partijen zoals Liander.

In Nijmegen is deze flexibiliteit afkomstig van LIDL en Van der Valk. Van der Valk zet een warmtepomp in het gelijknamige hotel in, supermarktketen LIDL biedt met haar koelvrieshuis en batterij bij het distributiecentrum flexibiliteit aan. Scholt Energy coördineert dit proces. Hiervoor ontvangen zowel Scholt als LIDL en Van der Valk een vergoeding van netbeheerder Liander.

De rol van Scholt Energy
Flexibiliteit is een bekend fenomeen bij Scholt Energy. Softwareontwikkelaar voor de energiemarkt, Enervalis, ondersteunt Scholt Energy bij het inrichten van de innovatieve software om aansturing van flexibele bronnen mogelijk te maken. De inzet van flexibiliteit bij grote afnemers is iets wat in de toekomst vaker toegepast zal worden. Door projecten zoals Nijmegen-Noord ondersteunen we enerzijds de energietransitie en anderzijds creëren we een extra verdienmodel voor onze klanten.